67 90 91 21 Timebestilling

Spørsmål om svimmelhet?

Under finner du svar på utvalgte spørsmål om svimmelhet. Spørsmålene er hentet fra vår daglige kontakt med pasienter som får behandling mot svimmelhet.

 

Jeg har blitt henvist til øre, nese, hals med mistanke om krystallsyke, men det er mange ukers ventetid. Hva gjør jeg?

Vår erfaring er at mange bevisst eller ubevisst venter lenge før de får riktig behandling. Akutt svimmelhet er både fysisk og psykisk utmattende og kan lede til “følgefeil”. Vi anbefaler å få riktig diagnose så raskt som mulig slik at behandling og øvelser kan igangsettes.

Jeg blir svimmel når jeg reiser meg, har jeg krystallsyke?

Svimmelhet ved holdningsendringer kan være et tegn på krystallsyke, det er dog et mer typisk symptom å bli svimmel når en legger seg ned enn når man reiser seg opp. Svimmelhet når en reiser seg kan tyde på blodtrykksforandringer.

Jeg har begynt med en ny medisin og føler meg svimmel. Har det en sammenheng?

Svimmelhet kan være en bivirkning av medisinbruk. Snakk med legen din om du erfarer svimmelhet i forbindelse med oppstart av ny medisin eller endring av dose på medisiner du har gått på en periode.

Jeg har vært igjennom flere undersøkelser, men legene finner ingen ting. Hva bør jeg gjøre?

Du kan trolig utelukke at det er noe alvorlig galt med deg. Videre bør du flytte fokus mot å mestre din hverdag og dine plager.

Vi har lang erfaring med behandling og rehabilitering som hjelper deg som har uklare symptomer uten diagnose.

Kommer jeg til å bli kvitt svimmelheten?

Svimmelhet kan gå over selv om den har vart lenge. Erfaring tilsier imidlertid at de fleste med svimmelhet som varer i mer enn et halvt år, også har restsymptomer fem til ti år senere. Dette underbygger viktigheten av å ta det på alvor. Riktig oppfølging forebygger komplikasjoner og skaper trygghet hos pasienter som opplever tilbakefall.

Er det noe du lurer på? Benytt vårt kontaktskjema:

13 + 9 =