67 90 91 21 Timebestilling
Behandling av krystallsyken

Behandling av krystallsyke

En stor andel pasienter oppsøker Move for utredning og behandling av krystallsyke.  Akutt svimmelhet er svært ubehagelig kan føre til langvarig sykemelding, angst og usikkerhet.

I vår daglige kontakt med denne pasientgruppen opplever vi at mange venter unødvendig lenge før de får riktig behandling. Behandling av krystallsyke er godt dokumentert og er ved korrekt bruk meget effektivt.

Symptomer på krystallsyke:

  • Plutselig svimmelhet med følelse av rotasjon (vertigo)
  • Svimmelhetsanfall normalt fra ett til 30 sekunder
  • Svimmelhet fremprovosert av stillingsforandring
  • Ufrivillige rytmiske øyebevegelser (nystagmus)
  • Ubehag, kvalme og i kraftige tilfeller oppkast

Krystallsyke behandles effektivt av våre medarbeidere som har lang erfaring og fordypet fagkunnskap i utredning og behandling av ulike typer svimmelhet. De fleste med krystallsyke blir kvitt svimmelhetsanfallene i løpet av få behandlinger hos oss.

Normalt stilles din diagnose på bakgrunn av kliniske funn og sykehistorie. Deretter behandles du ved hjelp av spesifikk manøver for din type krystallsyke. Kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for å få balansesystemet tilbake til normal funksjon igjen.

Hva er krystallsyke?

Krystallsyke er en ufarlig tilstand i balanseorganet i det indre øret som medfører akutt svimmelhet utløst av hodebevegelser eller stillingsforandringer.

Krystallsyke er ikke farlig, men kan oppleves svært ubehagelig. Lidelsen rammer folk i alle aldre, men oppstår hyppigere hos kvinner i alderen 50-70 år.

Hva skyldes krystallsyke?

Krystallsykens best aksepterte årsaksforklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret beveger seg fra sin normale posisjon og ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten). Slik lages kunstige sanseinntrykk som normalt bare oppstår når hodet roterer.

Hjernen din lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Ubalanse i sanseinntrykkene medfører følelsen av desorientering, rotasjon (vertigo) og ustøhet.

Kan jeg behandle min krystallsyke selv?

Vi anbefaler ikke “gjør det selv metoder” eller generelle øvelser for denne tilstanden, da forskning og klinisk erfaring viser at det har mindre god effekt. I ytterste konsekvens kan upresise øvelser føre til forverring.

Oppsøk heller autorisert helsepersonell for riktig diagnose og behandling.

Gode råd ved krystallsyke:

  • Vær forsiktig ved holdningsendring og raske bevegelser
  • Unngå å ligge på siden som fremprovoserer symptomene
  • Bygge opp med ekstra puter i sengen etter behandling

Lær mer om krystallsyke og forskning på vår informasjonsside:

www.krystallsyken.com