67 90 91 21 Timebestilling

Om kiropraktikk

En kiropraktor utreder, behandler og forebygger plager i muskel- og skjelettsystemet.

Ordet kiropraktikk har gresk opprinnelse og betyr “å utføre med hendene”. Det viser til den mest sentrale delen av kiropraktorens ekspertise, nemlig manuell behandling av kroppens ledd og muskler.

Kiropraktorer er for de fleste kjent for kompetanse på akutte og langvarige problemer knyttet til ryggraden. Men kiropraktorer gjør mer enn rygg. I dag benyttes kiropraktortjenester av pasienter med et bredt spekter av plager relatert til nerve, muskel og skjelettlidelser, for eksempel i rygg, skuldre, armer, hofter og knær.

Visste du at en kiropraktor:

  • Kan henvise til spesialister
  • Kan rekvirere røntgen, CT eller MR
  • Kan sykemelde i inntil 12 uker
  • Har 6 årig universitetsutdannelse med turnus

I Norge har kiropraktikk utviklet seg til å bli en moderne, kunnskapsbasert helseprofesjon, og er en integrert del av det etablerte helsevesenet.

Offentlig godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer ble vedtatt av Stortinget i 1988 og kiropraktor er en beskyttet tittel. Kiropraktorer har selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med leger, tannleger og psykologer. En kiropraktor har 6 årig universitetsutdannelse inkludert turnus og fungerer i Norge som primærkontakt. Det betyr at du som pasient kan komme direkte til en kiropraktor uten legehenvisning.

Kiropraktikk har som målsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet når feilfunksjoner eller overbelastning har oppstått. Kiropraktorene hos Move tilbyr behandling med utgangspunkt i et helhetlig syn på menneskekroppen. Det vil si at vi ser kroppen under ett og finner årsakssammenhengen mellom dine symptomer og kroppens funksjon. Ved å behandle årsaken til problemene får kroppen optimale muligheter til å lege seg selv

En viktig del av kiropraktorens behandlingsopplegg er å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager.

Få svar på noen ofte stilte spørsmål om kiropraktikk her.

Lær om kiropraktisk behandling i sidemenyen.