67 90 91 21 Timebestilling

Kiropraktikk hos Move i Lørenskog

Klinikken Move i Lørenskog tilbyr tradisjonell kiropraktisk behandling og muskelterapi for akutte og langvarige problemer knyttet til ryggraden. I tillegg benytter våre kiropraktorer sin kompetanse på kroppens nervesystem til utredning og behandling av svimmelhet.

I trygge hender

Vi forstår at du kan være litt engstelig for ditt første møte med oss. Det å ikke vite hva som venter kan gjøre oss usikre og nervøse. Du kan være trygg på at ingen behandling gis før vi har utredet din tilstand og beskrevet dine behandlingsalternativer. Det er viktig for oss at du forstår hva din diagnose innebærer og hvorfor din kropp reagerer slik den gjør.

Om ditt sykdomsbilde skulle være av en art som ikke trenger kiropraktisk behandling, vil vi henvise deg til spesialister på feltet du trenger. Hvis du ønsker, holder vi din fastlege oppdatert på din tilstand og progresjon.

Første gang hos våre kiropraktorer

En førstegangskonsultasjon er til for å kartlegge dine plager og avgjøre om du kan ha nytte av kiropraktikk som behandling.

Innledningsvis forteller du om ditt problem, mens kiropraktoren stiller supplerende spørsmål for å få et så nøyaktig bilde av problemet som mulig. Har du medisinske rapporter eller funn fra tidligere undersøkelser kan disse være av stor nytte. Ofte kan en diagnose stilles ut fra samtale mellom pasienten og behandler i kombinasjon med en grundig undersøkelse.

Grundig undersøkelse gir effektiv behandling

For å avgjøre om du trenger kiropraktisk behandling vil du alltid bli grundig undersøkt. En undersøkelse har som formål å identifisere hvor dine smerter kommer fra og hvilke underliggende faktorer de skyldes. Underveis kan du forvente at du blir fortalt hva som blir testet og hvorfor vi gjør det. Ulike tester hjelper oss å stille en så presis diagnose som mulig. Før undersøkelsen vil pasienten bli bedt om å kle av seg til undertøyet. Løse og fleksible klær gjør det enklere å undersøke hele kroppen.

En sjelden gang vil det kunne være nyttig med supplerende undersøkelser som røntgen, MR eller blodprøver for å kunne stille en diagnose. Vi henviser deg om nødvendig.

En behandlingsplan består normalt av 3 deler:

Kiropraktorene hos Move i Lørenskog gir en helhetlig vurdering og ett behandlingsopplegg for skadebehandling, forebygging og helsefremming.

Akuttfasen; hyppige behandlinger og nyttig veiledning for å lindre smerter og øke funksjon slik at man får utbytte av egenaktivitet og bevegelse. Aktiviteter og øvelser anbefales så snart tilstanden tillater det.

Stabiliseringsfasen; Her er målsettingen å normalisere styrke, funksjon og stabilitet. Mindre hyppig behandling kombineres med egenaktivitet og øvelser.

Oppfølgingsfasen; Her er det snakk om periodevis oppfølgning med den hensikt å forebygge nye belastningsskader. En stabil og robust kropp er godt rustet til å takle belastninger i dagliglivet. For de med tidligere skader kan en regelmessig sjekk av funksjonaliteten være et viktig forebyggende tiltak for å forebygge tilbakefall.

Alle våre anbefalinger gis på bakgrunn av din presentasjon og sykdomshistorikk, vår fagkunnskap og kliniske erfaring. Det er opp til hver enkelt å velge hva slags oppfølgning en ønsker.