67 90 91 21 Timebestilling

Behandling av svimmelhet

Over halvparten av våre nye pasienter kommer til oss for behandling av svimmelhet.

Svimmelhet og ubalanse som klinisk problem er meget vanlig, men kan være krevende å diagnostisere og behandle effektivt.

Våre medarbeidere har lang erfaring i utredning og behandling av ulike typer svimmelhet.  Vi har fordypet fagkunnskap innen funksjonell nevrologi, fagfeltet som omhandler hvordan hjernen og kroppen fungerer. Denne kompetansen sikrer deg et trygt og forståelig behandlingsforløp.

Vi behandler:

God balanse er et resultat av kroppens evne til nøyaktig å registrere sine omgivelser.

Informasjon fra balanseorganet i øret, øyne og reseptorer i muskler og ledd, bearbeides i hjernen. Deretter foretar kroppen nødvendige justeringer for å opprettholde stabilitet og balanse. Problemer oppstår når dette delikate systemet ikke fungerer som det skal. Dersom informasjonen fra de tre organene ikke samsvarer eller ikke blir integrert riktig, oppstår ofte svimmelhet, ustøhet eller kvalme.

All behandlingen hos oss er nøye tilpasset kliniske funn hos pasienten. Tradisjonell kiropraktikk eller manipulasjonsbehandling benyttes sjelden for denne pasientgruppen og erstattes av elementer som:

  • Kognitiv hjelp for egenmestring
  • Hode- øye koordinasjon 
  • Vestibulær rehabilitering
  • Sansemotorisk trening  
  • Eksponeringsterapi 

Det er viktig å være klar over at svimmelhet kan ha mange underliggende årsaker. Alt fra uvaner i hverdagen eller inaktivitet, til alvorlige patologiske sykdommer som krever øyeblikkelig medisinsk behandling.

Hva kan jeg gjøre selv?

Det er vanlig å føle seg sliten og utilpass når man er svimmel. Mange opplever økt søvnbehov og at de ikke makter å holde tritt med sine normale aktiviteter.

Vi anbefaler deg å fokusere på og bli bra. Unngå å ta på deg for store oppgaver og rydd plass til ekstra hvile.

Mange pasienter sliter med anspenthet. Dette fører ofte med seg tilleggssymptomer som nakkesmerter, muskelvondter eller hodepine. Forsøk å hold deg normalt aktiv. Regelmessig, lettere fysisk aktivitet har dokumentert effekt.